Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Serveis públics bàsics » Benestar comunitari
despesa total despesa per hab. % s/ total
Clavegueram 3.575.000 € 36 € 15,84%
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 195.000 € 2 € 0,86%
Recollida, gestió i tractament de residus 9.706.740 € 98 € 43,00%
Neteja viària 6.757.660 € 68 € 29,93%
Cementiri i serveis funeraris. 448.568 € 5 € 1,99%
Enllumenat públic 1.891.960 € 19 € 8,38%

Sobre aquesta partida

Benestar comunitari
Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.  S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.