Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Despeses pressupostats

Serveis públics bàsics » Habitatge i urbanisme
despesa total despesa per hab. % s/ total
Administració general d'habitatge i urbanisme 2.202.948 € 22 € 26,84%
Urbanisme 2.172.800 € 22 € 26,48%
Habitatge 547.106 € 6 € 6,67%
Vies públiques 3.283.523 € 33 € 40,01%

Sobre aquesta partida

Habitatge i urbanisme
S'inclouen totes les despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme, així com dels complementaris d'aquests.  Així, doncs, s'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatges i albergs, inclosa l'adquisició de terrenys; els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl; vials urbans i altres de naturalesa anàloga.  S'imputen a aquesta política de despesa les duts a terme en concepte d'ajudes que possibiliten l'accés a l'habitatge en qualsevol règim, en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques. També s'inclouen les despeses derivades de foment de la promoció pública d'habitatges.  Es tipifiquen quatre grups de programes es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament al desenvolupament de la política de l'habitatge i de l'urbanisme.