Inici > Pressupostos Municipals

Girona » Ingressos pressupostats

Ingressos patrimonials
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Interessos de bestretes i préstecs concedits 3.000 € 0 € 0,16%
Interessos de dipòsits 10.000 € 0 € 0,53%
Dividends i participació en beneficis 2.000 € 0 € 0,11%
Rendes de béns immobles 155.000 € 2 € 8,29%
Productes de concessions i aprofitaments especials 1.700.000 € 17 € 90,91%

Sobre aquesta partida

Ingressos patrimonials
Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.