Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Despeses pressupostats

Actuacions de caràcter econòmic
despesa total despesa per hab. % s/ total
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 93.746.107 € 58 € 30,36%
Transport públic 166.689.774 € 103 € 53,98%
Investigació, desenvolupament i innovació 1.888.722 € 1 € 0,61%
Altres actuacions de caràcter econòmic 46.473.350 € 29 € 15,05%

Sobre aquesta partida

Actuacions de caràcter econòmic
S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.