Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Despeses pressupostats

Producció de béns públics de caràcter preferent
despesa total despesa per hab. % s/ total
Sanitat 23.365.674 € 14 € 7,37%
Educació 121.812.419 € 75 € 38,44%
Cultura 146.470.097 € 90 € 46,22%
Esport 25.244.512 € 16 € 7,97%

Sobre aquesta partida

Producció de béns públics de caràcter preferent
Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.