Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Ingressos pressupostats

Passius financers
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Emissió de deute públic en euros 204.233.195 € 126 € 99,22%
Dipòsits i fiances rebuts 1.600.000 € 1 € 0,78%

Sobre aquesta partida

Passius financers
Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.