Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Ingressos pressupostats

Transferències de capital
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
D'organismes autònoms de l'entitat local 10 € 0 € 0,00%
De l'Administració de l'Estat 30 € 0 € 0,00%
De comunitats autònomes 10.665.345 € 7 € 70,83%
D'entitats locals 3.200.000 € 2 € 21,25%
De l'exterior 1.192.039 € 1 € 7,92%

Sobre aquesta partida

Transferències de capital
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.