Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Ingressos pressupostats

Alienació d'inversions reals
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
De terrenys 100.040 € 0 € 2,49%
De les altres inversions reals 3.921.353 € 2 € 97,51%
Reintegraments per operacions de capital 20 € 0 € 0,00%

Sobre aquesta partida

Alienació d'inversions reals
Ingressos provinents de transaccions amb sortida o lliurament de béns de capital propietat de les entitats locals o dels seus organismes autònoms: de solars, de finques rústiques, de parcel·les sobrants de la via pública, habitatges i locals de negoci, etc.