Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Ingressos pressupostats

Ingressos patrimonials
ingrés total ingrés per hab. % s/ total
Interessos de títols i valors 500.000 € 0 € 1,19%
Interessos de dipòsits 3.200.000 € 2 € 7,60%
Dividends i participació en beneficis 10 € 0 € 0,00%
Rendes de béns immobles 1.443.010 € 1 € 3,43%
Productes de concessions i aprofitaments especials 36.954.090 € 23 € 87,78%

Sobre aquesta partida

Ingressos patrimonials
Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.