Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Despeses pressupostats

Actuacions de caràcter econòmic
despesa total despesa per hab. % s/ total
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 99.410.453 € 61 € 33,34%
Transport públic 162.462.056 € 100 € 54,48%
Altres actuacions de caràcter econòmic 36.313.544 € 22 € 12,18%

Sobre aquesta partida

Actuacions de caràcter econòmic
S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.