Inici > Pressupostos Municipals

Barcelona » Despeses pressupostats

Producció de béns públics de caràcter preferent
despesa total despesa per hab. % s/ total
Sanitat 22.255.923 € 14 € 7,00%
Educació 121.818.258 € 75 € 38,31%
Cultura 147.883.195 € 91 € 46,51%
Esport 26.016.822 € 16 € 8,18%

Sobre aquesta partida

Producció de béns públics de caràcter preferent
Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.